Lars Walløe

Professor emeritus,
cand. real. & dr. med.

Seksjon for fysiologi,
Institutt for medisinske basalfag,
Universitetet i Oslo

Postadresse: Postboks 1103 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse: Sognsvannsveien 9, Oslo

Telefon: 22 85 12 18, Mobil: 909 67 531
Email: lars.walloe@medisin.uio.no


[Portrett av Lars Walløe]

Lars Walløe er Professor emeritus ved Seksjon for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitet i Oslo Ved bruk av moderne, noninvasive metoder knyttet til avansert databearbeiding har Lars Walløe og hans medarbeidere særlig studert den raske omstilling og kontroll av det kardiovaskulære systemet hos mennesket. For tiden arbeider gruppen med hudsirkulasjon og temperaturregulering, korttids kontroll av sentral sirkulasjon og blodtrykk og muskelgjennomblødning. Tidligere medarbeidere har også studert hjernegjennomblødning og blodstrøm til uterus.

CV for Lars Walløe

Publikasjonsliste Ia for Lars Walløe (søk i PubMed - sortert omvendt kronologisk)
Publikasjonsliste Ib for Lars Walløe (søk i Google Scholar - sortert på antall siteringer)

Publikasjonsliste II for Lars Walløe (ikke-medisinske emner)

Publikasjonsliste III for Lars Walløe (populærvitenskapelige artikler o.l.)

Lars Walløes forskningsinnsats innenfor noen andre fagfelt enn fysiologi:
(Hilsener til Lars Walløe på 60-års dagen) Tilrettelegging: Lars Nygaard og Karin Toska, 20.05.1998
Sist oppdatert: 27.02.2021